Na czym polega metoda Montessori?

montessori

Wraz z biegiem czasu podczas nauki dzieci coraz częściej odchodzi się od konwencjonalnych metod nauczania. Zamiast tego coraz częściej wybiera się metody koncentrujące się na indywidualnych cechach dziecka oraz etapach jego rozwoju.

Pedagogika montessori

montessoriMiędzy innymi na ten właśnie aspekt zwraca szczególną uwagę pedagogika Montessori. Metoda ta jest ceniona przede wszystkim za jej opozycyjność w stosunku do bardziej konwencjonalnych metod edukacji. Prawidłowo zastosowana może również przyczynić się do znacznie lepszych postępów dziecka w edukacji. Wszystko dzięki temu, że wspomniana metoda skoncentrowana jest przede wszystkim na kształtowaniu umiejętności dziecka w zależności od jego indywidualnego tempa rozwoju. Dzięki temu bardzo dobre wyniki nauczania można uzyskać niezależnie od cech charakteru danego dziecka. Pedagogika Montessori koncentruje się na wyodrębnieniu czterech odrębnych faz rozwoju dziecka. Faza pierwsza dotyczyć będzie dziecka od momentu jego urodzenia aż do 6 roku życia. W tym etapie dziecku przede wszystkim koncentruje się na eksploracji świata, który go otacza. Dodatkowo w tym okresie jest najbardziej podatne na przyswojenie nowych informacji jak również i wiedzy. Z kolei pomiędzy 6 a 12 rokiem życia dziecka następuje etap poznawania przez niego otaczającego świata w sposób w pełni świadomy. To właśnie wtedy dziecko najchętniej współpracuje z rówieśnikami, jak również postępuje rozwój jego wyobraźni jak również tak zwanego myślenia abstrakcyjnego.

klockiPomiędzy 12 a 18 rokiem życia dochodzi do prób odnalezienia się w społeczeństwie przez młodego człowieka. W tym właśnie okresie młodzież zazwyczaj poszukuje dla siebie autorytetu. Odpowiednio dostosowując sposób nauczania do etapu rozwoju danego dziecka można sprawić, że przyswajanie wiedzy będzie następowało znacznie szybciej. Oczywiście umiejętność zastosowania powyższej wiedzy w praktyce uzależniona jest od udziału w odpowiednich kursach, takich jak profesjonalne szkolenie Montessori online. Dzięki nim właśnie skuteczność danego nauczyciela w nauce młodych osób może się znacznie zwiększyć. Od pewnego już momentu podchodzi się w zupełnie inny sposób do kwestii nauczania młodych osób.

W obecym czasie znacznie większa rolę wydaje się odgrywać dostosowanie trybu nauczania do aktualnego wieku oraz etapu rozwoju dziecka. Właśnie na tym aspekcie koncentruje się w zdecydowanej większości przypadków pedagogika Montessori, która zdobywa coraz większą liczbę zwolenników wśród nauczycieli. Aby móc prawidłowo dostosować się do jej założeń przydatne może się okazać wzięcie udziału w szkoleniach.

Więcej na: https://www.centrummontessori.pl/

Opublikowane w

Dodaj komentarz